logo.jpg

Aktywnośc ruchowa w naszym przedszkolu

"SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE" - w grudniu 2016 nasze przedszkole przystąpiło rozpoczęło roczny okres kandydowania do programu. Aktywność ruchowa w naszym przedszkolu jest jednym z ważniejszych obszarów naszej pracy.

Zadania w tym zakresie realizujemy poprzez takie formy pracy z dziećmi jak: ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zajęcia ruchowe (złożone z samych zabaw ruchowych, typu mieszanego z przewagą ćwiczeń gimnastycznych, samych ćwiczeń kształtujących), zabaw na świeżym powietrzu. W t ym roku szkolnym nasze dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe: gry zespołowe, nauka jazdy na rolkach, gimnastyka ogólnorozwojowa.

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam