logo.jpg

Sieć Szkół Promujących Zdrowie

W grudniu 2016 Niepubliczne Przedszkole Prozdrowotne Ram Tam Tam rozpoczęło roczny okres kandydowania do "Sieci Szkół Promujących Zdrowie".

Przedszkole nasze problematykę promocji zdrowia realizuje od momentu rozpoczęcia swojej działalności.

Przystępując do grona Szkół Promujących Zdrowie zintensyfikujemy pracę, zaktywizujemy rodziców, a dzieci będą prezentować oczekiwane postawy.

- szczególną uwagę chcemy poświęcić AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI, podnosząc jakość pracy nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych oraz profilaktyki wad postawy.

-zagadnienia dotyczące ODŻYWIANIA DZIECI są dla nas wyjątkowo ważne zważywszy, iż okres przedszkolny dla dzieci to czas intensywnych zmian fizycznych, psychicznych i emocjonalnych.

Zespół naszego przedszkola opracował PROGRAM PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE NA LATA 2016-2019.

Program ten zawiera diagnozy stanu wyjściowego, ustalenie problemów wymagających poprawy - rozwiązania oraz szczegółowe działania.

Głównym celem programu jest kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, sprawności fizycznej oraz poprawy jakości życia.

Dziecko kończące przedszkole będzie świadomie dokonywało własnych wyborów służących zdrowiu (np. zdrowych produktów żywnościowych, podejmowania aktywności ruchowej itp.).

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam