logo.jpg

Wiosenna Promocja Zdrowia

Tradycją już się stało, że każdą wiosnę witamy "Wiosenną Promocją Zdrowia".
W zawodach biorą udział zaproszone dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej.
Głównym celem imprezy jest:
- współdziałanie dzieci szkolnych  i przedszkolnych w zajęciach promujących zdrowie;
- propagowanie zdrowego stylu życia;
- stosowanie zasad fair play podczas zdrowej sportowej rywalizacji;
- popularyzacja aktywności fizycznej;
- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności.
Impreza tradycyjnie składa z dwóch części:
I część to konkurencje sportowe;
II część to dowolna zabawa na placu zabaw, "zdrowy poczęstunek" (świeże owoce, warzywa).
Na zakończenie placówki otrzymują puchary i dyplomy, a dzieci medale.

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam