logo.jpg

Zebranie z dnia 15 września

Dnia 15.09 w naszym przedszkolu odbyło się zebranie z rodzicami.

Zebranie poświęcone było organizacji nowego roku szkolnego 2015/2016.

1. Dyrektor Agnieszka Augustyn przedstawiła podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa.

2. Rok szkolny 2015/2016 został ustanowiony Rokiem Otwartej Szkoły.

3. Głównym kierunkiem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyjętym w naszym przedszkolu na nowy rok jest ?KULTURA FIZYCZNA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO?.

4. Dokonano wyboru członków Rady Rodziców, którzy służyć będą pomocą i doradztwem ze strony rodziców przy organizacji uroczystości i innych przedszkolnych wydarzeń.

5. Przypomniane zostały obowiązujące w przedszkolu regulaminy (statut, zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, regulamin spacerów i wycieczek, regulamin placu zabaw, regulamin Rady Rodziców i inne).

6. Zostały zaproponowane zajęcia dodatkowe ( rodzice decydują o wyborze zajęć).

Druga część zebrania odbyła się w grupach wiekowych, prowadzona przez poszczególne nauczycielki.

Omawiano ramowy rozkład dnia, tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych, podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kalendarz wydarzeń i uroczystości.

W sprawach bieżących omawiano kwestię:

-podręczników,

-wpływu drzemki na rozwój dziecka,

-zdrowego żywienia dzieci.

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam