logo.jpg

Edukacja prozdrowotna


Niepubliczne Przedszkole Prozdrowotne Ram Tam Tam

nie tylko z nazwy jest placówką promującą zdrowie. Edukacja prozdrowotna towarzyszy nam w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej

W 2016r. po zrealizowaniu projektu Instytutu Żywności i Żywienia i Swiss Contribution pn.” Zachowaj równowagę ”

otrzymaliśmy Certyfikat „ Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej ”

Dnia 06.2018r. nasze przedszkole zostało przyjęte do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 Obecnie kompletujemy dokumentację i materiały podsumowujące trzy letnią pracę w zakresie „ Programu Przedszkola Promującego Zdrowie”, które są podstawą uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła / Przedszkole Promujące Zdrowie

 

Prezentacja wyników autoewaluacji przeprowadzonej w NPP RamTamTam w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Skład zespołu SSPZ i Ramowy harmonogram prac

 

 Z poważaniem

Regina Rzepka

Dyrektor ds. Promocji Zdrowia


 

„ Nasze zdrowie w naszych rękach „

 Według Światowej Organizacji Zdrowia : zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. NPP Ram Tam Tam tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zmianie świadomości, dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej oraz podejmowaniu działań na rzecz zdrowia. Uczestniczymy w różnych projektach propagujących promocję zdrowia – Zachowaj Równowagę ( KIK/34 ) przy wsparciu Rządu Szwajcarskiego i Ministerstwa Zdrowia,  należymy do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie a obecnie ubiegamy się o Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. To tylko nieliczne z wielu naszych aktywności.

Powyższa działalność pozwala nam systematycznie i planowo tworzyć środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej oraz kształtować nawyki prozdrowotne u dzieci


 

Organizacja aktywności ruchowej w przedszkolu należy do trudnych zadań więc opracowujemy materiały metodyczne, programy autorskie,  które są pomocą w realizacji tych zadań

 • Aktywność ruchowa dzieci – zajęcia ruchowe w przedszkolu

/ rodzaj, metody, organizacja, przybory sportowe itd./ 

 • Tygodniowy rozkład zajęć ruchowych w NPP Ram Tam Tam
 • Roczny Program aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym
 • Program profilaktyki wad postawy

Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami w propagowaniu działań prozdrowotnych współpracując ze Szkołą Podstawową w Nowej Iwicznej oraz z warszawskimi Żłobkami nr 33 oraz 45

Tradycją się stała coroczna „ Wiosenna promocja zdrowia „ – zawody sportowe dzieci szkolnych i przedszkolnych. Celem imprezy jest :

- współdziałanie dzieci szkolnych i przedszkolnych w zajęciach promujących   

  zdrowie

- propagowanie zdrowego stylu życia

- stosowanie zasad fair play podczas zdrowej sportowej rywalizacji

- popularyzacja aktywności fizycznej

- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności


 

Przez kilka miesięcy z zadowoleniem dzieci i rodziców realizowaliśmy projekt wdrażania nawyków zdrowego odżywiania 

 • pn. „ KOLACJA Z PSZCZÓŁKĄ MAJĄ”
 • pn. „Pszczółka Maja została w RAM TAM TAM” w Niepublicznym Przedszkolu Prozdrowotnym RAM TAM TAM podczas kwarantanny

 oraz 

 • „WIOSENNA PROMOCJA ZDROWIA Z PSZCZÓŁKĄ MAJĄ „ 2020
 •   ZOSTAŃ W DOMU – ĆWICZ W DOMU ”

Ogłaszamy konkurs sportowy dla dzieci w wieku przedszkolnym  3-6 letnich


 Więcej na temat tych projektów możecie Państwo przeczytać tutaj: 


 

Sieć Szkół Promujących Zdrowie

 Od 2016 roku realizujemy „ Program Przedszkola Promującego Zdrowie ”i obecnie ubiegamy się o Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Problemy które chcieliśmy rozwiązać, poprawić efekty pracy z dziećmi zostały wyłonione poprzez diagnozę przeprowadzoną na podstawie realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego, ankiety, spostrzeżenia, lustracje, monitoring pracy dydaktycznej.

Na podstawie powyższych działań ustalono problemy wymagające rozwiązania w zakresie:

 • aktywność fizyczna dzieci – podniesienie jakości pracy nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych oraz profilaktyka wad postawy dzieci
 • odżywianie dzieci – tworzenie warunków do spożywania przez dzieci określonych norm i racji żywieniowych – przezwyciężanie niechęci do spożywania niektórych produktów.

Przeprowadziliśmy autoewaluację w zakresie czterech standardów programu Szkoła Promująca Zdrowie, w oparciu o metody i narzędzia zawarte w publikacji Przedszkole Promujące Zdrowie. Niepubliczne Przedszkole Prozdrowotne Ram Tam Tam dokłada wszelkich starań dla spełnienia warunków określonych w czterech standardach PPZ

 Z przeprowadzonych ankiet przyjęliśmy następujące wnioski:

 I Standard

 Zwiększenie zaangażowania  pracowników nie będących nauczycielami w zakresie promocji zdrowia, uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach

 II Standard

 Poprawa relacji nauczycieli z rodzicami, większy przepływ informacji

 III Standard

 Praktykowanie zachowań dzieci  zwiększających ich bezpieczeństwo

 IV Standard 

 Zwiększenie zakresu pomocy rodzicom  w problemach wychowawczych z ich dziećmi

 Uzyskaliśmy informacje dotyczące obszaru działań do kontynuacji i poprawy, które można uwzględniać w planach pracy przedszkola


 

EDUKACJA PROZDROWOTNA pod tym hasłem kryje się główny kierunek pracy dydaktyczno - wychowawczej Przedszkola.

EDUKACJĘ PROZDROWOTNĄ kierujemy na wytwarzanie nawyków zdrowego stylu życia poprzez:

 • Żywienie (z największą starannością dobieramy żywność , którą podajemy dzieciom, pozbawiona jest chemii oraz zbędnego cukru), wprowadzamy:
  • świeże soki i musy warzywno ? owocowe
  • warzywa i owoce, poza sezonem - suszone owoce
  • pieczony chleb /wspólnie z dziećmi/
  • miód
  • woda mineralna niegazowana - zawsze w dostępie dzieci
 • Ruch
  • codzienne ćwiczenia poranne
  • zabawy ruchowe /bieżne, orientacyjno ? porządkowe, rzutne, z elementami  czworakowania, skoczne, równoważne/
  • ćwiczenia gimnastyczne
  • gimnastyka korekcyjna
  • balet, rytmika
  • zabawy i spacery na świeżym powietrzu
 • Ekologia
  • segregacja odpadów
  • ?sprzątamy świat?
 •  Zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka
  • posiadamy lampę bakteriobójczą do dezynfekcji sali i zabawek;
  • dbamy o harmonijny rozwój dzieci
Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam