logo.jpg

Współpraca z lokalną społecznością


PROGRAM WSPÓŁPRACY

NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA PROZDROWOTNEGO RAM TAM TAM

z  ZESPOŁEM  SZKÓŁ  PUBLICZNYCH  w Nowej Iwicznej
w roku szkolnym 2015/2016

 Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko bawiąc się, uczy ? to pierwszy szczebel  w drabinie edukacyjnej oraz wstęp do nauki w szkole podstawowej, której rozpoczęcie jest ważnym wydarzeniem w życiu dziecka i jego rodziny.

?Dzisiaj przedszkolaki -  jutro już pierwszaki?

Przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
w trzech aspektach:

 • dojrzałości społeczno ? emocjonalnej
 • dojrzałości intelektualnej
 • dojrzałości fizycznej

Nawiązując współpracę  przedszkola ze szkołą zmierzamy do tego, aby uczeń I klasy:

 • z radością i ciekawością przekroczył próg szkolny
 • odnalazł swoje miejsce w nowej społeczności klasowej
 • potrafił podejmować zadania  w oparciu o wiarę w swoją wartość i możliwości

Nawiązanie współpracy ma na celu :

dzieci przedszkolne:

 • poznanie środowiska szkolnego / pomieszczenia i otoczenie szkoły /
 • przybliżenie klimatu szkoły
 • poznanie pozytywnych relacji nauczyciel - uczeń
 • złagodzenie przeżyć  związanych ze startem szkolnym
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły

dzieci szkolne:

 • poznanie charakteru pracy w przedszkolu
 • wzmacnianie uczuć opiekuńczych
 • rozbudzanie poczucia zadowolenia z pracy służącej innym 
 • współdziałanie z dziećmi młodszymi    

Program współpracy obejmuje:

październik

 • Pierwsza wizyta w szkole (zapoznanie z nauczycielką i z dziećmi  klasy I, poznanie pomieszczeń szkoły, drogi do szkoły)

listopad

 • Udział dzieci przedszkolnych w Uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości organizowanych w szkole

grudzień

 • Jasełka w szkole w klasie I i w przedszkolu

styczeń

 • ? Cała Polska czyta dzieciom?- dzieci szkolne czytają bajki dzieciom przedszkolnym

kwiecień

 • Wiosenna promocja zdrowia ? Zdrowo i sportowo?  - impreza sportowa  z udziałem dzieci szkolnych w zawodach i pikniku                                                                                        

maj

 •  Udział dzieci przedszkolnych w lekcji, wspólna zabawa w świetlicy szkolnej, zbiorowa praca plastyczna   

czerwiec

 • Konkurs plastyczny ? ekspozycja w szkole prac plastycznych

Program współpracy obejmuje wolontariat dzieci szkolnych:

Październik -  maj

 •  prace opiekuńcze na terenie przedszkola, zabawy z dziećmi-

 pomoc  dzieciom w czynnościach obsługowych (mycie rąk, dokarmianie, rozbieranie, ubieranie, usypianie)

 •  pomoc nauczycielce przedszkola w organizowaniu i prowadzeniu działalności dydaktycznej
 • przygotowywanie dekoracji świątecznych
 • pomoc w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych
 • czytanie dzieciom bajek
 • pomoc w organizacji i prowadzeniu imprez sportowych
Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam