logo.jpg

Rozkład zajęć


Rozkład zajęć dydaktycznych w Niepublicznym Przedszkolu Prozdrowotnym RAM TAM TAM

rok szkolny 2015/2016

Poniedziałek

 1. Edukacja w zakresie mowy i myślenia
 2. Edukacja ruchowa
 3. Edukacja plastyczno - estetyczna

Zajęcia dodatkowe: (język angielski, nauka globalnego czytania met. G.Domana)

Wtorek

 1. Edukacja społeczno - moralna
 2. Edukacja matematyczna
 3. Edukacja ruchowa

 Zajęcia dodatkowe: (nauka globalnego czytania met. G. Domana)

 Środa

 1. Edukacja zdrowotna
 2. Edukacja plastyczno - estetyczna
 3. Edukacja ruchowa

Zajęcia dodatkowe: (język angielski, nauka globalnego czytania met. G. Domana)

 Czwartek

 1. Edukacja przyrodnicza
 2. Edukacja muzyczna

Zajęcia dodatkowe: (warsztaty logopedyczne, nauka czytania, rytmika)

Piątek

 1. Edukacja plastyczno-techniczna
 2. Edukacja ruchowa

Zajęcia dodatkowe: (nauka globalnego czytania met. G.Domana)

Powyższe zajęcia są prowadzone ze wszystkimi dziećmi, starannie dobierane do wieku, możliwości i indywidualnego ich rozwoju .

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam