Placówka

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną  tworzą wykształcone, doświadczone i kreatywne osoby, dla których praca w naszym przedszkolu to pasja i powołanie. Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Swoją pracą dydaktyczno-wychowawczą wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Treści programowe są starannie dobierane i tworzą  warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie pełnej „ gotowości szkolnej ”.

Kadrę Niepublicznego Przedszkola Prozdrowotnego RAM TAM TAM tworzą :

Nasza kadra

Pracę wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczną z dziećmi opieramy na edukacji prozdrowotnej – oznacza to, że od najmłodszych lat kształtujemy nawyki zdrowego stylu życia, poprzez zdrowe żywienie ( starannie przygotowywane przez naszego specjalistę ds. żywienia ), stosujemy profilaktykę wad postawy (ruch) oraz kształtujemy postawy ekologiczne

Agnieszka Augustyn

Dyrektor

Edyta Żegarska

Psycholog

Agata Sobańska

Logopeda

Ewa Arent

Wychowawca

Puri Maha

Pomoc nauczyciela

Olga Tymińska

Pomoc nauczyciela

Aneta Koczkowska

Pomoc nauczyciela

Maria Turzańska

Kucharka

Regina Rzepka

Dyrektor ds, promocji zdrowia

Anna Gwiazdowska

Terapeuta

Klaudia Maciak

Wychowawca

Ilona Bilut

Wychowawca

Julia Zawadzka

Wychowawca

Alicja Jastrzębska

Pomoc nauczyciela

Natalia Poniedziałek

Pomoc nauczyciela

Agnieszka Górecka

Pomoc Kucharki

IDEA I MISJA PRZEDSZKOLA
Niepubliczne przedszkole Prozdrowotne RAM TAM TAM

Przedszkole mieści się w dużym ,nowym budynku w bardzo bezpiecznym miejscu z dala od ruchliwej ulicy.

Tematyka promocji  zdrowia jest mi bardzo bliska ze względu na zagrożenia jakie niesie dzisiejsze środowisko oraz, że jestem mamą dwóch dziewczynek.

Chcę mieć wpływ na zdrowie mojej rodziny i prawidłowy rozwój moich dzieci. Tak powstała idea stworzenia prozdrowotnego przedszkola.

Gdy dziecko przychodzi na świat otrzymuje od natury szansę na co najmniej 100-120 lat życia. Od nas zależy pełne wykorzystanie tych możliwości. Wystarczy przestrzegać podstawowych zasad zdrowego stylu życia, co wcale nie polega na dużych wyrzeczeniach. Przyjęcie takiego wyzwania daje satysfakcję i przynosi wiele przyjemności. I co najważniejsze zdrowy styl życia nie wymaga specjalnych nakładów czy warunków. Potrzebne jest tylko jedno. Trzeba chcieć.

Przedszkole Prozdrowotne RAM TAM TAM  jest miejscem radosnej i bezpiecznej zabawy z dobrze rozumianą edukacją wychowania przedszkolnego. Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym, społecznym i moralnym.

Celem edukacji naszych dzieci jest wszechstronne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole – „ uzyskania tzw. dojrzałości szkolnej ”.

Wykwalifikowana kadra dokłada wszelkich starań aby dzieci radośnie odkrywały i  poznawały otaczający świat. Zapewniamy dzieciom edukację opartą na ciekawych programach edukacyjnych. W oparciu o Autorski Program Promocji Zdrowia propagujemy  zdrowy styl życia .

W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dobrej współpracy powołaliśmy Radę Rodziców. W ten sposób rodzice mają możliwość współuczestniczenia we wszystkich wydarzeniach oraz mieć wpływ na ich przebieg.

Posiadamy plac zabaw wyposażony w niezbędny sprzęt do realizacji zadań związanych z aktywnością ruchową dzieci. Dbając o bezpieczną zabawę dzieci został opracowany Regulamin Placu Zabaw przestrzegany przez dzieci, personel oraz rodziców.

Dbając o stałą ewaluację pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz funkcjonowania przedszkola na każdy rok szkolny opracowujemy Plan Nadzoru Pedagogicznego. Dzięki temu monitorujemy i w konsekwencji poprawiamy zachodzące procesy, efekty podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz jakości zarządzania przedszkolem i funkcjonowania  w środowisku.

Kierując Niepublicznym Przedszkolem Prozdrowotnym RAM TAM TAM staram się stworzyć  dzieciom jak najlepsze warunki dla ich wszechstronnego rozwoju.

Wiem, że : „ Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To , czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy….. Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…”

OSIĄGNIĘCIA

W związku z realizacją Szwajcarsko- Polskiego  Programu Zachowaj Równowag  ( KIK34)realizowanego  w latach 2013/14 – 2014/15 Niepubliczne Przedszkole Prozdrowotne uzyskało:

 – Certyfikat –Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej 

Wojewódzki  Certyfikat  Przedszkola Promującego Zdrowie