Promocja zdrowia

SSZPZ

W roku 2016 przygotowaliśmy Trzyletni Program Przedszkola Promującego Zdrowie określający działania przygotowujące dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych. Po realizacji pierwszego etapu programu i udokumentowaniu działań, w czerwcu 2018r nasze przedszkole zostało przyjęte do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Kontynuując Program Promocji Zdrowia w 2021r. uzyskaliśmy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie 

Obecnie realizując zadania promujące zdrowie, będziemy aspirować do uzyskania Ogólnopolskiego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie

 

Nasze programy

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Wynikające  z powyższego celu zadania, nauczyciele naszego przedszkola realizują w ramach określonych obszarów edukacyjnych w oparciu o: 

Podstawę Programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23.12.2008r.

Programy Wychowania Przedszkolnego: 

– ABC Program Wychowania Przedszkolnego XXI wieku 
– Program Wychowania Przedszkolnego PWN  
– Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich – Henryka Czerniawska 
– Dziecięca Matematyka- Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 
– Autorski Program Wychowania Zdrowotnego 

Realizujemy Trzyletni Program Przedszkola Promującego Zdrowie, którego zadania kontynuowane są w codziennej pracy z dziećmi od kilku lat.

Tradycyjnie każdego roku w okresie wakacyjnym nasze dzieci bawiąc się „turystycznie” poznają naszą piękną Polskę w oparciu o Programy Wakacyjne /np.” Miasta, Rzeki – Nasza Polska”, ”Zamki – Legendy”, „Wakacyjna Wycieczka po Polsce”, „Nasi Sąsiedzi”, „Symboliczno-artystyczna polska kultura ludowa”/ to tylko ostanie programy wakacyjne /. 

Od kilku lat realizujemy Programy z Pszczółką Mają / np. „Weekend z Pszczółką Mają” 

W ramach promocji zdrowia realizujemy różne programy, które podczas zabawy kształtują pożądane postawy dzieci, uczą dzieci dokonywania właściwych wyborów oraz rozumienia zdrowego stylu życia. 

Przyjęliśmy m.in. następujące programy do realizacji w roku szkolnym 2022/2023: 

– „Mamo, tato, wolę wodę” 

– „Z darami natury świat nie jest ponury” 

– „Wiosenna Promocja Zdrowia” 

– „Eko Frajda” 

– „Programy z Pszczółką Mają” 

Trzecia edycja przygód z pszczółką Mają

Drodzy Rodzice i Dzieci rozpoczynamy trzecią edycję przygód z Pszczółką Mają pn. „ Weekend z Pszczółką Mają ”

Zrealizowane programy „Kolacja z Pszczółką Mają”. 

„Pszczółka Maja została w Ram Tam Tam podczas kwarantanny” cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Pszczółka Maja gościła prawie we wszystkich domach naszych przedszkolaków. Dzieci wraz z rodzicami przygotowywali kolację, w skład której wchodziły zdrowe produkty a dzieci przełamywały niechęć do spożywania niektórych produktów / np. warzyw, owoców /. 

Trzecia edycja to już szerszy program obejmujący działania w trzech obszarach: ruch, żywienie i ekologia 

Nadrzędnym celem przygód z Pszczółką Mają jest rodzinne podejmowanie działań służących zdrowiu i kształtowaniu postaw zdrowego stylu życia. 

Tylko wspólne działania przedszkola i domu rodzinnego będą drogą do budowania fundamentu zdrowia i odporności dzieci / … czym skorupka za młodu nasiąknie …/. Rodzice i nauczycielki stanowią dla dzieci w okresie przedszkolnym niekwestionowany autorytet więc wykorzystajmy to. 

Przygody z Pszczółką Maja pomagają dzieciom w podejmowaniu świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób. 

Idea promowania zdrowego stylu życia jest nam bliska i wpisuje się w codzienną prace dydaktyczno-wychowawczą naszego i wielu innych przedszkoli. 

„Weekend z Pszczółką Mają”- to program bezpieczny w okresie pandemicznym. Pszczółka Maja, podczas weekendów gości w domach przedszkolaków a po powrocie do przedszkola /od poniedziałku do piątku / odbywa kwarantannę i dezynfekcję. 

Zaprośmy naszą Pszczółkę Maję na weekend do domu 

ŻYWIENIE, RUCH I EKOLOGIA

PROGRAM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Ruch jest dla dziecka niezbędnym warunkiem rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Stanowi nieodłączną, część życia dziecka, które w okresie przedszkolnym charakteryzuje się dużą ruchliwością (tz. głód ruchu). 

Już w pierwszych latach przedszkolnych należy rozpocząć przygotowanie dzieci do zajęć sportowych poprzez wyuczenie różnorodnych umiejętności ruchowych i użytkowych oraz doskonalenie podstawowych czynności ruchowych, rozwijających takie cechy psychomotoryczne, jak: szybkość, zręczność, zwinność, siłę czy wytrzymałość. 

Przykładowy Zakres Zadań Ruchowych

I. Ustawienia

II. Pozycje wyjściowe

III. Chód

IV. Czworakowanie

V. Biegi

VI. Rzuty, chwyty, celowanie, toczenie

VII. Wspinanie się

VIII. Podskoki i skoki

IX. Zabawy na śniegu

X. Zabawy w wodzie

Tygodniowy rozkład zajęć ruchowych w Niepublicznym Przedszkolu Prozdrowotnym Ram Tam Tam dla dzieci najmłodszych

  • Zabawy ruchowe, ilustracje ruchowe, ćwiczenia oddechowe, rytmiczne 2 x dziennie
  • Zestaw zabawowy 2x tygodniowo
  • Gry i zabawy na świeżym powietrzu 1-2x dziennie

Tygodniowy rozkład zajęć ruchowych w Niepublicznym Przedszkolu Prozdrowotnym Ram Tam Tam dla dzieci starszych

  • Zabawy ruchowe, ilustracje ruchowe, ćwiczenia oddechowe, rytmiczne 2 x dziennie
  • Zestawy ćwiczeń, zabaw, mieszane 2-3x tyg
  • Gry i zabawy na świeżym powietrzu 1-2x dziennie

DEKALOG PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA DZIECI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU PROZDROWOTNYM RAM TAM TAM

1.Ograniczamy smażenie potraw – zastępujemy duszeniem, gotowaniem, gotowaniem na parze 

2.Unikamy sztucznie syntetyzowanych dodatków /przypraw/ 

3.Przyprawiamy naturalnymi składnikami /czosnek, cebula, pieprz, papryka, zioła itp./ 

4.Musli owocowe przygotowujemy we własnym zakresie /ze świeżych owoców, suszonych owoców, ziaren itp./ 

5.Warzywa gotujemy na parze /nie musimy solić, bo zachowują walory smakowe/ 

6.Nie stosujemy mąki do zagęszczania sosów, zup 

7.Jeśli to możliwe zastępujemy białą mąkę mąką pełnoziarnistą 

8.Pieczywo pszenne w ograniczonej ilości, z przewagą z maki grubego przemiału z dodatkiem soi, sezamu, siemienia itp.

9.Stosować makarony z mąk pełnoziarnistych /orkiszowy, graham/ 

10.Zgodnie z piramidą żywienia posiłki powinny zawierać produkty z grup: zbożowe, warzywne i owoce, produkty białkowe, cukry tłuszczowe 

Wiele lat temu wraz z dziećmi założyliśmy ogródek z naturalna hodowlą warzyw i owoców w oparciu o metodę „Nodigging gartening”, w myśl idei „Sustainable Garden”, ogród samowystarczalny – uprawa w skrzyniach bez dna na bazie odpadów organicznych – naturalny ekosystem. 

Dzieci w salach zakładają kąciki przyrody w których przygotowują sadzonki do eco ogrodu /pomidory, ogórki, papryka i inne/. Wiosną i jesienią dzieci wykonują prace związane z pielęgnacją eco ogrodu, zbieraniem zbiorów i wykorzystaniem w kuchni przedszkolnej – każdego roku. Podczas prac ogrodniczych dzieci pielęgnują i obserwują wszystkie etapy wzrostu warzyw i owoców. Przygotowywanie przez dzieci zdrowej żywności to jeden z ważniejszych obszarów naszej pracy dydaktycznej zmierzający do wytwarzania nawyków zdrowego żywienia i dokonywania właściwych wyborów zdrowych produktów Ekologiczna uprawa w naszym przedszkolu zakładana jest każdego roku na wiosnę. Wykorzystujemy organiczne odpady z kuchni. Ogród jest wyrazem nowego podejścia do uprawiania warzyw i owoców poprzez dbanie o jakość podłoża z regularnym zasilaniem materią organiczną /odpadami z kuchni/ Przygotowywanie przez dzieci zdrowej żywności to jeden z ważniejszych obszarów naszej pracy dydaktycznej zmierzający do wytwarzania nawyków zdrowego żywienia i dokonywania właściwych wyborów zdrowych produktów.