Przedszkole

ADAPTACJA

W Niepublicznym Przedszkolu Prozdrowotnym RamTamTam  adaptację dzieci prowadzimy każdego roku w ostatnim tygodniu sierpnia w oparciu o „Program Adaptacji”. Adaptację poprzedzamy spotkaniem informacyjnym z rodzicami oraz prezentacją przedszkola.

Założenia programu adaptacyjnego „Przyjazne Przedszkole Ram Tam Tam”

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Bez działań adaptacyjnych główny cel wychowania przedszkolnego nie może być zrealizowany.

Cele ukierunkowane na rodziców wyznaczają następujące zadania:

 • Zaplanowane działania przedadaptacyjne
 • Pozytywne nastawienie do przedszkola
 • Współpracę w realizacji programy adaptacyjnego

Cele ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania:

 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • Uznanie praw dziecka do zaspokajania jego potrzeb
 • Ośmielanie dziecka do nowego otoczenia ,do udziału w zabawach i zajęciach, bez ciągłego myślenia o powrocie do domu.

Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie nowo przyjętym do przedszkola dzieciom startu przedszkolnego poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie społecznym, zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Działania nasze zmierzają do:

 • Skrócenia okresu adaptacji maluchów do warunków przedszkola
 • Obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu placówki
 • Nawiązanie relacji z rodzicami
 • Integracja rodziców między sobą
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka

Cykl spotkań adaptacyjnych pn. ”Poznajmy się” odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia w godz. 10:00-12:00.